Styrelsen

Styrelsen för Alliance Française d’Östersund består av följande personer. Ta gärna kontakt med oss!

Stéphan Wininger

Ordförande

stephan@alliancefrancaise-ostersund.eu

Carsten Dencker

Vice ordförande

carsten@alliancefrancaise-ostersund.eu

Gunnel Mattsson

Sekreterare

gunnel@alliancefrancaise-ostersund.eu

Ariane Briant Kjellson

Kassör

ariane@alliancefrancaise-ostersund.eu

Karin

Medlemsregister och programbladsutformning

karin@alliancefrancaise-ostersund.eu

Jean-Pierre Lévy

Historiker

jeanpierre@alliancefrancaise-ostersund.eu

Malek Amarouche

Klubbmästare

malek@alliancefrancaise-ostersund.eu

Carina Hedman

Klubbmästare

carina@alliancefrancaise-ostersund.eu